Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). W związku z tym informuję, że nasza firma MANGRA Jacek Orzechowski przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 

- imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres.

 

Dane te dotyczą jedynie osób odpowiedzialnych w danej Firmie za kontakt w sprawach składania
i otrzymywania ofert oraz rozliczeń księgowych. Adres dotyczy adresu Firmy.

 

Dane te były pozyskane przez naszą firmę w celu przygotowania dla Państwa oferty oraz prowadzenia rozmów handlowych.

 

W świetle powyższego pragnę Państwa poinformować, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest firma MANGRA Jacek Orzechowski, ul. Ziębicka 1/19, 01-461 Warszawa, NIP 526 102 28 42, REGON 015830862.

  2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą firmę polegają na wysyłce mailowej ofert oraz faktur w formie elektronicznej.

  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych może być także księgowa naszej firmy.

  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  5. Mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

  6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne
    z prawem przetwarzanie danych.

  7. Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej, bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.