TYPY GRANULATORÓW,

DO KTÓRYCH OFERUJEMY CZĘŚCI ZAMIENNE

CPM

 

HYFLO

CENTURY 100

2000-75

2000-125

3020-4

3020-6

3022-6

6000 STD

6000WIDE

7000 STD

7000 WIDE

7800

7722-6

7726-7

7726-9

7730-4

7730-6

7730-7

7730-8

7930-4

7930-6

7930-7

7930-8

7932-5

7932-9

7932-11

7936-12

ANDRITZ

 

SIMON BARRON HYFLO

SIMON BARRON C125

 

PALADIN 350

PALADIN 600-130

PALADIN 600-150

PALADIN 600-170

PALADIN 1200-141

PALADIN 1200-175

PALADIN 1600

 

MILLTECH C75

MILLTECH C95

MILLTECH C185

MILLTECH C165

MILLTECH C235

MILLTECH C235-205

BUHLER

 

DPCB     420-108

DPCA     420-138

DPBA      520-138

DPBS      520-178

DPAB      660-138

DPAA      660-178

DPAS      660-228

DPGC     900-178

DPHE      900-228

RWPR

MABRIK

 

PVR-40

PVR-100

PVR-150

PVR-180-2

PVR-220-2

PVR-270-2

PVR-360-2DE

PVR-440-2DE

PVR-540-2 DE

ORBIT

 

ORBIT 70

ORBIT 175

ORBIT 225

ORBIT 225/375